[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 11:0 ] [ حسام ]
[ ]

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 10:59 ] [ حسام ]
[ ]

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 10:59 ] [ حسام ]
[ ]

آزمون مطالعات ششم درس 1 تا 12

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 10:54 ] [ حسام ]
[ ]

آزمون نوبت اول پایه ششم درس مطالعات اجتماعی

آزمون مطالعات اجتماعی کلاس ششم نوبت اول تا پایان درس 12

دانلود

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 10:46 ] [ حسام ]
[ ]

دانلودنکات کلیدی ومهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

دانلودنکات مهم فصل ،مطالعات اجتماعی ششم

نکات فصل 1تا6

نکات فصل7

 

نکات فصل 8و9

 

نکات فصل 10-11-12

 

 

 

 

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 10:8 ] [ حسام ]
[ ]

چهل گناه زبان

عکس و تصویر .

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 13:8 ] [ حسام ]
[ ]

دانلود فصل یک ریاضی ششم

[ جمعه دوم آبان 1393 ] [ 17:25 ] [ حسام ]
[ ]

دانلود آزمون علمی پنجم

[ جمعه دوم آبان 1393 ] [ 17:3 ] [ حسام ]
[ ]

[ جمعه دوم آبان 1393 ] [ 16:56 ] [ حسام ]
[ ]