شعر حاجی فیروز تو عید نوروز

 ارباب خودم سامیلی علیکم       

 ارباب خودم سرتو بالا کن

     رباب خودم منو نیگا کن

                         ارباب خودم لطفی به ما کن

                                  ارباب خودم سامیلی علیکم

                                     ارباب خودم اخماتو کن

                                               ارباب خودم بزبز قندی

                                           ارباب خودم چرا نمی خندی ؟

                     ارباب خودم این آقا نوروز

                     براتون میخونه این حاجی فیروز 

حاجی فیروزه، سالی یه روزه،

همه می‌‌دونن، منم می‌‌دونم،

عید نوروزه ، عید نوروزه

[ پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 15:38 ] [ حسام ]
[ ]